Diensten

Handel op Oost Europa

Volop Actief
Nederlandse bedrijven zijn volop actief in Oost-Europa. In al deze landen behoren Nederlandse ondernemingen tot de vijf grootste investeerders. Ook op het terrein van de handel zijn onze multinationals en het Midden en Klein Bedrijf (MKB) zeer succesvol.

Ter illustratie
Een land als Polen is binnen tien jaar de 11e handelspartner van Nederland geworden. Succesvolle investeringen en gestaag groeiende winsten bevestigen wat ondernemers al weten: de regio wordt de komende jaren de economisch snelst groeiende regio.

Interculturele Consultancy

Culturele verschillen
Investeringen en winsten kunnen niet verdoezelen dat culturele verschillen en taalbarrières ernstige hinderpalen vormen in bedrijfsvoering en handel. Wist u dat andere opvattingen dichter bij huis beginnen dan u denkt? Een voetbaltrainer uit Groningen zal het in Limburg niet makkelijk maken.

Binnen Europa komen verschillende opvattingen voort uit andere tradities, een ander klimaat of geografie of mentaliteit. Kleding, taalgebruik, omgangsvormen tussen man en vrouw, machtsverhoudingen en hiërarchie en soms arbeidsethos zijn in Oost-Europa heel anders dan in Nederland. Wantrouwen, lage arbeidsproductiviteit, langdurige arbeidsongeschiktheid of zelfs conflicten kunnen hiervan de consequenties zijn. Met soms rampzalige gevolgen voor de bedrijfsvoering.

Interculturele consultancy
Zijn culturele verschillen en hun nadelige gevolgen te vermijden? Nooit helemaal, maar met de juiste voorbereiding en adviezen – met een duur woord interculturele consultancy – komt u een heel eind. En de minimale investering in tijd, energie en geld brengt al onmiddellijk na het opstarten van activiteiten geld op.

Trainingen en advies

Briefing
Tijdens de training doet de cursist zowel theoretische als onmiddellijk toepasbare kennis op wat betreft:

Mentaliteitsverschillen met Oost-Europeanen als gevolg van tradities, geografie en geschiedenis.

Inzicht in de Oost-Europese zakelijke en managementcultuur.

Praktijk: hoe los ik problemen op in een andere cultuur?

Deze kennis ontvangt de cursist tijdens een zogenaamde ‘briefing’. Hierbij krijgt hij via een kennismodule veel informatie over het specifieke karakter van een land en zijn bevolking aangeboden.

Maatwerk
De cursus kan zich, na het verstrekken van de algemene informatie, concentreren op een specifiek terrein. Enkele voorbeelden uit de praktijk:

In Polen heeft een manager een totaal ander gezag dan in Nederland (management).

In Hongarije treedt een leidinggevende het vrouwelijk personeel heel anders tegemoet dan mannelijke collega’s (communicatie).

In Oekraïne hebben sommige producten – bijv. bier – een compleet ander imago of status dan bij ons (marketing).

Intercultural Management Specialist